Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:18

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18

 

DATUM

2009-02-26

TID

09.00-09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:17 justeras.

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om studiestöd (jfr 4 § prot. nr 11).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU8 Studiestöd justeras.

 

Reservationer och särskilda yttranden anmäls.

 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om vuxenutbildning (jfr 5 § prot. nr 11).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning justeras.

 

Reservationer och ett särskilt yttrande anmäls.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen 12 mars 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:18

 

1-2 §§

3 §

4 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:18

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Catharina Andersson m.fl. Upprop mot en sänkning av skolåldern till

sex år, målstyrt lärande i förskolan, centrala prov i år 3 och betygstvång
för waldorfelever som intagningskriterium för gymnasiet.

 

 

För kännedom

 

- Riksrevisionen, Kerstin Jönsson och Zelal Özkeskin.
Revisionsberättelse för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (SEK (2008) 1000).
Rapport från Kommissionen. Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2008.

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.