Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:18

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18

 

DATUM

2009-04-14

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:17.

 

§ 2

Meddelanden och administrativa frågor

 

Anmäls inkommen faktapromemoria 2008/09:FPM101 Meddelande om EU-strategi för stöd till katastrofriskreducering i utvecklingsländerna.

Utskottet beslutar att behandla faktapromemorian i betänkande 2008/09:UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö.

 

§ 3

Granskning av UU10

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2008/09:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 4

Granskning av UU14

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2008/09:UU14 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 5

Granskning av UU16

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2008/09:UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 


 

§ 6

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras torsdagen den 16 april 2009

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:18

 

§1–4

§5–6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande