Protokoll utskottssammanträde 2008/09:19

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:19

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19

 

DATUM

2009-03-12

TID

09.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

1 §

Information

 

Josefine Bladh och Valter Jakobsson, Sveriges Elevråd SVEA, informerar om organisationens syn på aktuella skolfrågor.

 

2 §

Information

 

Mikael Grenefalk och Niklas Delander, Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO, informerar om organisationens syn på aktuella skolfrågor.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:18 justeras.

 

4 §

Mottagande av redogörelse från finansutskottet

 

Finansutskottet har – under förutsättning av utskottets medgivande –

beslutat överlämna 2008/09:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2008 till utskottet.

 

Utskottet beslutar att ta emot redogörelsen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

5 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (jfr 6 § prot.nr 15).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande UbU12 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet justeras.

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar [FPM-UbU11] jämte motionerna 2008/09:19 (s), 2008/09:Ub20 (v) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub21 (mp) och 2008/09:Ub22 (s) yrk. 1, 2, 3, 4.

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

7 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:112 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan [FPM-UbU16].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 19 mars 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:19

 

1-6§ §

7 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.