Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:21

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21

 

DATUM

2009-02-17

TID

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Uppvaktning

Representanter från Vetenskapsrådet, Smittskyddsinstitutet och

AstraZeneca AB uppvaktade utskottet med anledning av förslag till revidering av EU direktiv 86/609/EC om skydd av försöksdjur.

 

§ 2

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 10 februari 2009 justerades.

 

§ 3

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling KOM (2008) 811 Grönbok om hanteringen av bioavfall i Europeiska unionen.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Ny föredragande

Ordförande hälsade Helena Lindén välkommen som ny föredragande.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Utländskt besök
Anmäldes inkommande talmansbesök från Slovenien onsdagen den

18 mars 2009. Utskottet beslutade att ta emot delegationen för diskussioner kring prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU, klimat, miljö och hållbar utveckling.

Utskottet representeras av Anders Ygeman (s), Aleksander Gabelic(s), Carina Ohlsson (s), Claes Västerteg (c), Sofia Arkelsten (m) och Liza-Maria Norlin (kd).

 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 februari 2009 kl.10.00.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 19 februari 2009

 

Anders Ygeman

 

 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:21

 

§ 1-2

§ 3-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-02-17

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:21

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Information – proposition 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark /
Åsa Norrman, Miljödep.

1564-2008/09

Ytterligare handlingar från Svenska Equiterapeutförbundet

2136-2007/08

 

Europaparlamentets resolution om den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats.

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.