Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Trafikutskottets protokoll 2008/09:21

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21

 

DATUM

2009-04-14

TID

Kl. 11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2008/09:20 från den 2 april 2009.

 

§ 2

Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T)

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling utlåtande 2008/09:TU10 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T).

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utlåtande 2008/09:TU10 justeras.

 

§ 3

Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

 

Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU17 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Inkomna faktapromemorior

Utskottet informeras om följande faktapromemorior:

2008/09:FPM100 Förordning om ankomst- och avgångstider på gemenskapens flygplatser (Slotsförordningen).

Dokumentet bordläggs för fortsatt behandling.

2008/09:FPM103 Grönbok om riktlinjer för de Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T).

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 5

Fråga om yttrande

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik jämte eventuella motioner.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 16 april 2009 kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2009-04-23

 

 

Lena Hallengren

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:21

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

O

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

O

 

x

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.