Protokoll utskottssammanträde 2008/09:21

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:21

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21

 

DATUM

2009-04-23

TID

09.00–09.35

09.40–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning ATALANTA

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, rättschef Carl-Henrik Ehrencrona, folkrättsrådgivare Marie Jacobsson, departementssekreterare Fredrik Nevéus och departementssekreterare Jonatan Bergström-Jüriso, samtliga UD, samt statssekreterare Håkan Jevrell, enhetschef Johanna Gårdemark, överstelöjtnant Anders B. Svensson och kanslirådet Mikael Andersson, samtliga Fö, lämnar föredragning om operation ATALANTA.

 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 09.35–09.40.

 

§ 2

Justering UU10

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008.

 

§ 3

Justering UU17

 

Utskottet justerar utkast till utlåtande 2008/09:UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010.

 

§ 4

Justering UU16

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö.

 

§ 5

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:20.

 

§ 6

Föredragning Gaerc

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, departementsrådet Magnus Schöldtz och departementssekreterare Kristina Forsgren Bengtsson, samtliga UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

 


 

§ 7

Meddelanden och administrativa frågor

 

Anmäls att rättelseblad för betänkande 2008/09:UU14 Strategisk exportkontroll är utdelat.

 

Meddelas att debattlistor för betänkandena UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 och UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö samt utlåtande UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 cirkuleras.

 

Informeras att kammardebatt för betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor äger rum torsdagen den 11 juni.

 

Utskottet beslutar ta emot chefen för UD:s konsulära enhet, Fredrik Jörgensen, för en föredragning tisdagen den 5 maj kl. 12.00.

 

Meddelas att Kosovos talman besöker Sverige torsdagen den 7 maj. Utskottet beslutar att ta emot besöket kl. 14.00.

 

Meddelas att chefen för den strategiska analysenheten vid israeliska UD besöker Sverige tisdagen den 19 maj. Utskottet beslutar att inte ta emot besöket, men intresserade ledamöter erbjuds en träff tisdagen den 19 maj kl. 11.00.

 

§ 8

Granskning av UU11

 

Utskottet granskar utkast till betänkande UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 9

Granskning av UU4y

 

Utskottet granskar utkast till yttrande UU4y Ett användbart försvar till försvarsutskottet.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 10

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras tisdagen den 5 maj 2009

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:21

 

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-7

§ 8-10

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

O

 

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande