Protokoll utskottssammanträde 2008/09:22

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:22

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22

 

DATUM

2009-05-05

TID

11.00–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, expeditionschef Inga Eriksson Fogh, departementsrådet Tove Friberg och kanslirådet Håkan Nyberg, samtliga UD, lämnar föredragning om UD:s ekonomi.

 

§ 2

Föredragning

 

Departementsrådet Fredrik Jörgensen och departementssekreterare Emilia Strömsten, båda UD, lämnar föredragning om konsulära frågor.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:21.

 

§ 4

Meddelanden och administrativa frågor

 

Utskottet beslutar att sammanträdet torsdagen den 7 maj ska börja kl. 09.00.

 

Påminns om den offentliga utfrågningen om gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser torsdagen den 7 maj kl. 09.30–12.00.

 

Meddelas att information om utskottets offentliga seminarium om EU:s Östersjöstrategi tillsammans med EU-nämnden den 10 juni är utdelad på bordet.

 

Meddelas att information om Cosacs plenarmöte den 10–12 maj är utdelad på bordet.

 

§ 5

Yttrande till FiU

 

Föredras fråga om yttrande till finansutskottet över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) jämte motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande.

 


 

§ 6

Yttrande till FiU

 

Föredras fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2008 jämte motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att inte avge något yttrande.

 

§ 7

Yttrande till KU

 

Föredras fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–14 jämte motioner, i delar som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att inte avge något yttrande.

 

§ 8

Mottagande av motioner

 

Utskottet beslutar att ta emot motionerna 2006/07:Fö233 yrkande 1, 2007/08:U217 yrkande 6, 2007/08:U229 yrkandena 1–2, 2007/08:231 yrkande 3 och 2007/08:327 yrkande 1 från försvarsutskottet.

 

§ 9

Granskning av UU4y

 

Utskottet granskar utkast till yttrande UU4y Ett användbart försvar till försvarsutskottet.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 10

Granskning av UU11

 

Utskottet granskar utkast till betänkande UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 11

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras torsdagen den 7 maj 2009

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:22

 

§ 1

§ 2–10

§ 11

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.