Protokoll utskottssammanträde 2008/09:24

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:24

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24

 

DATUM

2009-03-19

TID

10.00–11.00 // 11.25-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av FöU6

Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU6 Regeringen och krisen.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:
FöU6
justerades.

 

Anmäldes 5 reservationer av (s, v, mp).

 

§ 3

Överläggning av FöU8

Behandlades underlag till betänkande 2008/09:FöU8

Transporter av radioaktivt avfall, m.m.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Föredragning

Ambassadör Per Anderman och ämnessakkunnig Charlotte Lindgren från Försvarsdepartementet informerar om Sekretariatet för underrättelsefrågor (SUND) samt om försvarsunderrättelse-tjänsten.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.00 och återupptogs kl. 11.25.

 

§ 5

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:23.

 

§ 6

Kanslianmälningar

Beslutades om deltagande ledamöter till mötet med norska Stortingets försvarskommitté den 24 mars.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa planerade sammanträde äger rum torsdagen den 26 mars
kl. 10.00 i gamla BoU:s sessionssal.

 


 

§ 8

Information/Avskedsvisit

Avgående ÖB General Håkan Syrén informerade om sitt nya uppdrag som ordförande för EU:s militärkommitté i Bryssel (EUMC).

 

Ordföranden tackade på utskottets vägnar ÖB för gott samarbete.

 

 

§ 9

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-03-26

 

                             Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:24

 

§1-2

§ 3

§ 4

§ 5-9

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.