Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:25

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-03-12

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om jakt och viltvård.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 2

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 3

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 mars 2009 kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 19 mars 2009

 

 

Claes Västerteg

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnlold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-03-12

                                                                                                        Bilaga 2

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:25

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 25 februari - 9 mars 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 107

2009-03-05

2009-03-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut för fastställande av den ståndpunkt som ska intas av gemenskapen i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) (framlagt av kommissionen)

KOM(2009) 93

2009-02-26

2009-03-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

KOM(2009) 89

2009-02-27

2009-02-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2009) 88

2009-02-27

2009-02-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Utkast till rådets beslut av den […] om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

2008/09:FPM82

2009-02-24

2009-02-24

2009-02-26

Miljö- och jordbruksutskottet

På väg mot ett avtal om klimatförändringar i Köpenhamn

Återrapporter m.m.

 

 

 

 

Återrapport

2009-03-06

2009-03-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Miljöråd den 2 mars 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.