Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:25

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-06-11

TID

08.30–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:24.

 

§ 2

Meddelanden och administrativa frågor

 

Anmäls seminarium med Zimbabwes premiärminister Morgan Tsvangirai som utskottet arrangerar i samarbete med Utrikespolitiska Institutet tisdagen den 16 juni kl. 11:30–13.00 i andrakammarsal.

 

Anmäls särskild debatt om klimatflyktingar, som Europarådsdelegationen har tagit initiativ till, under MR-dagarna tisdagen den 17 november 2009.

Beslutas att Bodil Ceballos (mp) deltar från utskottet.

 

Anmäls inkomna faktapromemorior 2008/09: FPM118 Förordning om utökade generella exportlicenser och 2008/09 FPM127 Meddelande om EU och Arktis.

 

Informeras om Riksrevisionens rapport ”Swedfund International AB och samhällsuppdraget” . Beslutas att utskottet får återkomma till rapporten i samband med höstens budgetberedning, vid vilken föredragningar från bl.a. Riksrevisionen och Swedfund kan begäras.

 

Informeras och påminns om den av utskottskansliet framtagna enkäten om utskottets arbetsformer som delgivits utskottets ledamöter.

 

Anmäls att det första sammanträdet under riksmötet 2009/10 äger rum tisdagen den 13 oktober kl. 11.00.

 

Informeras om propositioner och skrivelser som väntas komma att remitteras till utskottet under hösten.

 

Informeras om finansieringen av den planerade utskottsresan till Washington. Beslutas att inom respektive parti undersöka möjligheter till alternativ finansiering. Utskottsresan planeras att genomföras antingen vecka 41 år 2009 eller vecka 2 år 2010.

 

Kerstin Engle (s) anmäler debatt om handikappfrågor under European Development Days den 22–24 oktober.


 

§ 3

Granskning av 2009/10:UU3

 

Utskottet granskar utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde i höst.

 

§ 4

Föredragning inför GAERC

 

Utrikesrådet Björn Lyrvall, och kanslirådet Jonas Wendel, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC).

 

§ 5

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras tisdagen den 16 juni 2009

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

§ 1

§ 2

§ 3-5

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.