Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26

Skatteutskottets protokoll 2008/09:26

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26

 

DATUM

2009-05-14

TID

10.00 – 10.40, 11.30 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:25.

 

§ 2

Inkomna handlingar, m.m.
Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2.

 

Utskottet beslutade att utskottets resa till USA i höst – som tidigare har beslutats äga rum första veckan i september 2009 – kommer att äga rum med avresa den 2 oktober och med hemresa den 9 oktober 2009. Beslutades också att resan p.g.a. tidsbrist inte omfattar

Kanada som tidigare beslutats.

 

Vidare informerade kanslichefen om att det är viktigt att de som

skall delta i resan ser över sina pass. Passen måste vara hela – inga skavanker samt att alla sidor finns med.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Föredrogs yttrandet till justitieutskottet över proposition

2008/09:179 jämte motion.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU15y.

Anmäldes avvikande mening av s, v och mp.

 

§ 4

Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet

och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)
Utskottet tog upp proposition 2008/09:136 jämte motioner till förnyad behandling. Bitr. enhetschef Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor med anledning av ärendet.

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:26

 

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.