Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:27

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27

 

DATUM

2009-04-02

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:26.

 

 

§ 3

Kanslianmälningar

-          Påmindes om informationskväll med ÖB tisdagen den 14 april.

-          Anmäldes att Försvarshögskolan anordnar en paneldebatt onsdagen den 22 april. Inväntades förslag på ledamöter från oppositionen.

-          Anmäldes brev från vice ordföranden i Europeiska kommissionen, Margot Wallström, som kommenterar utlåtandet från riksdagen angående en strategi för den europeiska försvarsindustrin.

 

 

§ 4

Överläggning om FöU9

Behandlades underlag till betänkande 2008/09:FöU9

Några frågor om sekretess och tillgång till register.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

Föredragning

Generalmajor Stefan Kristiansson åtföljd av Lars-Anders Ericsson, Arne Nilsson, Patrik Jotun och Kristina Sandklef från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) orienterade om omvärldsbedömandet.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

§ 6

Överläggning om FöU11

Behandlades underlag till betänkande 2008/09:FöU11

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Övriga frågor

Vice ordföranden Rolf Gunnarsson (m) anmälde att Rolf K Nilsson (m) och Staffan Danielsson (c) förebereder den beslutade utskottsutfrågningen.

 

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa planerade sammanträde äger rum torsdagen den 16 april
kl. 10.00.

 

 

§ 9

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-04-16

 

                             Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:27

 

§1-4

§ 5

§ 6-9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.