Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27

Trafikutskottets protokoll 2008/09:27

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27

 

DATUM

2009-05-19

TID

Kl. 11.00-12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-information från Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet lämnar en återrapport från rådsmötet (TTE-rådet) den 30 och 31 mars 2009 samt informerar inför dels rådsmöte den 11 och 12 juni 2009 för transport- och teleministrarna (TTE-rådsmöte), dels det svenska ordförandeskapet i EU. Härvid närvarar även ämnesrådet Per Björklund, kanslirådet Marcus Nordmeyer, departementssekreterarna Petter Bryman, Catharina Jonson och Kristian Viidas samt politisk sakkunniga Maria Anstett Andersson och Henrik Hansson.

 

§ 2

Information om trafikverksutredningen

 

Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar om trafikverksutredningen SOU 2009:31 Effektiva transporter och samhällsbyggande – En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg.

 

§ 3

Protokollsjustering

Justering av protokoll 2008/09:26 från den 12 maj 2009.

 

§ 4

Konkurrens på spåret

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2008/09:TU18 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

  1. Marknadsöppning m.m. (punkt 1)
    av s-, v- och mp-ledamöterna.
  2. Resanderåd (punkt 2)
    av s-, v- och mp-ledamöterna.
  3. Övriga åtgärder på järnvägsområdet m.m. (punkt 3)
    av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

 

 

§ 5

 

 

Övriga frågor

 

Anmäls att den 27-28 april 2009 deltog företrädare för utskottet i en studieresa till Borlänge för möte med Banverket och Vägverket.

 

Anmäls att företrädare för utskottet tisdagen den 13 maj 2009 haft möte med Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC), Moped, Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF) och Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 9 juni 2009 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2009-06-09

 

 

Lena Hallengren

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:27

 

§ 1

§ 2-3

§ 4-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande