Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28

Kulturutskottets protokoll 2008/09:28

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28

 

DATUM

Tisdagen den 9 juni 2009

TID

Kl. 10.30–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:27 av den 7 maj 2009.

 

 

§ 2

Yttrande till skatteutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. samt motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (båda s).

 

Kulturutskottet beslutar att yttra sig till skatteutskottet

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande inkomna skrivelser

 

– Stefan Torsell ang. betydelsen av folkbildning i Sveriges Radio (dnr 140-2505-08/09) och

– Region Skåne, samt ytterligare 22 regionförbund, landsting och regioner i Sverige ang. Kulturutredningens förslag om att införa en s.k. kulturportfölj, en budkavle i form av en skrivelse och en vackert formgiven kulturportfölj hade överlämnats till utskottets ordförande den 19 maj 2009 (dnr 140-2589-08/09)

 

 

Skrivelse från annat utskott

– Skatteutskottet – protokollsutdrag 2008/09:25 med beslut att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. jämte motion.

 

 

EU-handlingar

– Rapport från rådets möte (ungdoms- och utbildningsministrarna) den 16 februari 2009 och

– Europaparlamentets resolution om det europeiska samvetet och diktaturen.

 

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 16 juni 2009 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anita Lysholm

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:28

 

§ 1-4

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s) (tjl. 4/5-30/9 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikén, Stefan (s) - (ers. för Gunnar Sandberg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.