Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28

Trafikutskottets protokoll 2008/09:28

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28

 

DATUM

2009-06-09

TID

Kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justering av protokoll 2008/09:27 från den 19 maj 2009.

 

§ 2

EU-information om däckregleringen från Näringsdepartementet

 

Departementssekreterare Erik Thornström från Näringsdepartementet informerar om energimärkning av däck.

 

§ 3

Information om uppföljningen av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen

 

Utvärderare Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin från riksdagen utredningstjänst informerar om uppföljningsprojektet av riksdagens beslut om införande av lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

§ 4

Behandling av EU-frågor

 

Utskottet behandlar sammanställning av EU-dokument från tiden
26 mars – 18 maj 2009

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 5

ITS-Världskongressen 2009

Utskottet beslutar delta med en ledamot för respektive parti vid ITS-Världskongress den 21-25 september 2009.

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäls till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

§ 7

 

 

Anmälan om möte

 

Anmäls att företrädare för utskottet sammanträffat med Brasiliens kommunikationsminister, Hélio Costa, den 3 juni kl.09.35-10.15.

 § 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 29 september 2009 kl. 11.00.

 

§ 9

Mötets avslutning

 

Ordförande Lena Hallengren framför sitt tack till utskottets ledamöter och önskar en trevlig sommar.

 

Vice ordförande Jan-Evert Rådhström uttalar sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordförande lett utskottets arbete och önskar henne en trevlig sommar.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Daniel Lindholm

 

 

Justeras

2009-09-15

 

 

Lena Hallengren

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:28

 

§ 1

§ 2-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2009-06-09

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:28

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

Skrivelse om alternativa hållplatser längs
Gunnar Dramsvik                                                                       Nils Granström och Lars Helgesson, Motala
RD-160-2680-2008/09

 

Ja

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.