Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29

Trafikutskottets protokoll 2008/09:29

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29

 

DATUM

2009-09-15

TID

Kl. 09.45-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009.

 

§ 2

Moderniserad IKT-standardisering — Vägen framåt

 

Utskottet behandlar utlåtande 2009/10:TU2 Moderniserad IKT-standardisering — Vägen framåt.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utlåtande 2009/10:TU2 justeras.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

  1. Europeiska kommissionens vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU — Vägen framåt av s-ledamöterna.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 3

Hållbara framtida transporter – ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem

 

Utskottet behandlar utlåtande 2009/10:TU4 Hållbara framtida transporter – ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Övriga frågor

 

Ordförande hälsar föredragande Linda Kennemyr välkommen till utskottet.

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Christina Axelsson med anledning av hennes födelsedag den 10 augusti 2009.

 

Utskottet framför sina hjärtliga gratulationer till ordförande Lena Hallengren med anledning av hennes giftemål.

 

 

 

§ 5

 

 

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 29 september 2009 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2009-09-29

 

Lena Hallengren

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:29

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.