Protokoll utskottssammanträde 2008/09:30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:30

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30

 

DATUM

2009-04-28

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2008/09:29.

 

§ 2

Vissa frågor om vårdnadsbidrag

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU10 justerades.

 

Särskilt yttrande anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Trygghetssystemen utomlands

 

Fortsattes behandlingen av 2008/09:RRS23 Riksrevisionens styrelses framställning angående trygghetssystemen utomlands.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU11 justerades.

 

§ 4

Ändring av vissa övergångsbestämmelser

 

Fortsattes behandlingen av fråga om utskottsinitiativ om ändring av vissa övergångsbestämmelser vid införandet av rehabiliteringskedjan.

 

Utskottet beslutade om initiativ. Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SfU12 justerades.

 

Särskilt yttrande anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Meddelades att någon studieresa till Norge den 31 augusti – 1 september 2009 inte kan bli av. Norska parlamentet har ingen möjlighet att ta emot utskottet under pågående valrörelse.

 

Information om Frontex äger rum den 16 juni 2009, då polisintendent Sören Clerton, Rikskriminalpolisen, informerar utskottet.

 

§ 6

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 maj 2009 kl. 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 7 maj 2009

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:30

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson  (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande