Protokoll utskottssammanträde 2008/09:33

Socialutskottets protokoll 2008/09:33

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33

 

DATUM

2009-04-23

TID

09.30-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 21 april justeras.

 

§ 3

Fortsatt behandling av proposition 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående samt motion.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU19 justeras.

 

En gemensam reservation anmäls av v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 4

Fortsatt behandling av motioner om läkemedelsfrågor

 

Utskottet fortsätter behandlingen av motioner om läkemedelsfrågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU24 justeras.

 

Reservationer anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

Särskilda yttranden anmäls av s-ledamöterna och v-ledamoten.

 

§ 5

Information från Hjälpmedelsinstitutet

 

Företrädare för Hjälpmedelsinstitutet informerar om verksamheten och tillgänglighetsarbetet.

 

Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 april 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Mattias Andersson

   

Justeras                 2009-04-28

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:33

 

 

§1-3

§4

§5-6

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Axel Nordell (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande