Protokoll utskottssammanträde 2008/09:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:34

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34

 

DATUM

2009-05-05

TID

11.00-12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning

Representanter från Svensk Energi uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat.

 

§ 2

Uppvaktning

Representanter från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat.

 

§ 3

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 23 och 28 april 2009 justerades.

 

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft m.m. (yttrande från civilutskottet).

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 5

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik m.m. (yttrande från skatteutskottet).

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 6

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter och en följdmotion.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 7

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

 

§ 8

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling KOM (2009) 147 Vitbok om anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
7 maj 2009 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 12 maj 2009         

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:34

 

§ 1-2

§ 3-6

§ 7

§ 8-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

N

 

N

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.