Protokoll utskottssammanträde 2008/09:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:34

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34

 

DATUM

2009-06-16

TID

11.00-12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2008/09:33.

 

§ 2

Fråga om yttrande till justitieutskottet - Stockholmsprogrammet

 

Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens aviserade meddelande om Stockholmsprogrammet.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Frontex

 

Suppleanten i Frontex styrelse polisöverintendent Sören Clerton informerade om Frontex.

 

§ 4

Information från Riksrevisionen

 

Riksrevisor Karin Lindell, revisionsdirektör Sofia Lidström och revisionsdirektör Maria Söderberg, Riksrevisionen, informerade om rapport RiR 2009:07 Beslut om sjukpenning - har Försäkringskassan tillräckliga underlag?

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 


 

§ 6

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 11 augusti 2009

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:34

 

§ 1-3

§ 4-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.