Protokoll utskottssammanträde 2008/09:35

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:35

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35

 

DATUM

2009-08-11

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2008/09:34.

 

§ 2

Yttrande till justitieutskottet – Stockholmsprogrammet

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (Stockholmsprogrammet).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU7y justerades.

 

Avvikande meningar anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Beslutades att avvikande meningar skulle vara avlämnade den 12 augusti.

 

§ 3

Pensionsmyndigheten och dess verksamhet

 

Behandlades proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Vissa socialförsäkringsfrågor

 

Behandlades proposition 2008/09:194 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. jämte motion.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

 

Behandlades proposition 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner jämte motion.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 6

Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet

 

Behandlades proposition 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 7

Yttrande till försvarsutskottet

 

Behandlades fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte motion.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 8

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 september 2009 kl. 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 17 september 2009

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:35

 

§ 1-8

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Lind (s)  ersätter Magdalena Streijffert (s) t.o.m. 2010-02-15

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.