Protokoll utskottssammanträde 2008/09:38

Finansutskottets protokoll 2008/09:38

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38

 

DATUM

2009-03-19

TID

09.00-09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen föreslog att utskottet

- bjuder in AP-fondernas etikråd till sammanträdet den 21 april,
- utser en ledamot att representera utskottet när Tjeckiens finansutskott bjuder  in till konferens i Prag den 27-28 april samt

- tar emot en delegation från Kenyas riksbank torsdag den 2 april kl 13.00-14.00.

 

Utskottet beslutade enligt förslagen.

 

§ 3

Offentlig upphandling (FiU29)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU29.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot utskottets förslag till beslut om

1. Miljöhänsyn vid upphandling, punkt 1 (v)

2. Miljöhänsyn vid upphandling, punkt 1 (mp)

3. Kundvalssystem i kommunal verksamhet, punkt 2 – motiveringen (v)

4. Åtgärder mot diskriminering, punkt 3 (v, mp)

5. Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt

    ratificering av ILO:s konvention 94, punkt 4 (s, v, mp)

6. Lokal upphandling samt små och medelstora företags möjligheter att

    medverka vid upphandling, punkt 6 (s)

7. Lokal upphandling samt små och medelstora företags möjligheter att

    medverka vid upphandling, punkt 6 (v)

8. Lokal upphandling samt små och medelstora företags möjligheter att

    medverka vid upphandling, punkt 6 (mp)

9. Kommunal samverkan och upphandling av tjänster från kommunala

    bolag, punkt 7 (s, v)

10. Upphandling av hälso- och sjukvård, punkt 8 (s)

11. Upphandling av tolktjänster, punkt 9 (v)

 

Tid för inlämnande av reservationerna bestämdes till fredag den 20 mars kl 14.00

 

§ 4

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU36)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU36.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 5

Femtioöringens upphörande (FiU37)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU37.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 6

Justering av protokoll

Justerades protokoll nr 34, 35, 36 och 37.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor: Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

19/3

§ 1-2

§ 3-6

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

X

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

-

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

-

 

-

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

O

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

O

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

X

 

X

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

X = Närvarande och deltagit i beslutet O = Närvarande

– = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.