Protokoll utskottssammanträde 2008/09:40

Finansutskottets protokoll 2008/09:40

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40

 

DATUM

2009-03-31

TID

11:00-12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information om finansiell reglering i EU m.m.

Generaldirektör Martin Andersson och och analytiker Masih Yasdi, Finansinspektionen samt statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på frågor.

Från Finansinspektionen deltog också
Hans Bäckström, analytiker och Karin Hallgren, informationschef.

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 5 ströks.

 

§ 3

Anmälningar
Offentlig utfrågning om ekonomins utveckling

Kanslichefen föreslog en offentlig utfrågning om ekonomins utveckling torsdagen den 7 maj kl. 8.45– ca 11.15 i Skandiasalen.

Förslag till deltagare:

- Kerstin Hallsten, prognoschef, Konjunkturinstitutet,

- Anders Rune, chefsekonom, Teknikföretagen,

- Lena Hagman, chefsekonom, Almega samt

- Roland Spånt, chefsekonom, TCO.

Utskottet beslutade enligt kanslichefens förslag.

Information om hyressättning för vissa kulturinstitutioner

Kanslichefen informerade om kulturutskottets uppföljning av hyressättning m.m. för vissa kulturinstitutioner. Eftersom statens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning tillhör finansutskottets beredningsområde föreslog kanslichefen att utskottet bjuder in representanter från kulturutskottet för att vid ett sammanträde före sommaren redovisa arbetet.

Utskottet beslutade enligt kanslichefens förslag.

 

§ 4

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

Föredrogs och behandlades skrivelse 75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen för ev. yttrande till konstitutionsutskottet.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Dagmar Åsander Falkkloo

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

31/3 kl 11.00

§ 1

§ 2-

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

-

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

-

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

-

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

-

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

X

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

O

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

O

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)