Protokoll utskottssammanträde 2008/09:47

Finansutskottets protokoll 2008/09:47

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:47

 

DATUM

2009-05-12

TID

11:00-12:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen föreslog att utskottet sammanträder måndag den 8 juni kl 11.15 och till det sammanträdet bjuder in finansministern för att lämna information inför Ekofin 9 juni m.m.

 

§ 3

Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen FastighetsAB (FiU41)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU41.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet

 

En eventuell gemensam motivreservation anmäldes av (s), (v) och (mp).

 

Tid för inlämnande av reservation fastställdes till tisdag den 12 maj kl.16.00.

 

§ 4

Intern utfrågning om finansieringsprincipens tillämpning

 

Fil. dr Stellan Malmer, professor Björn Rombach och fil. dr Patrik Zapata från Göteborgs Universitet presenterade rapporten Finansieringsprincipens tillämpning och svarade på utskottets frågor.

Utskottet beslutade att trycka den färdiga rapporten i RFR-serien. I övrigt bordlades ärendet.

 

§ 5

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet om vårpropositionen

Utskottet beslutade att inte avge yttrande till konstitutionsutskottet.

§ 6

Justering av protokoll

Protokoll nr 45 från den 5 maj och nr 46 från den 7 maj justerades.

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

Bilaga 1

12/5 kl 11:00

§ 1-3

§ 4-6

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

-

 

-

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

-

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

-

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

-

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

O

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

O

 

O

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.