Protokoll utskottssammanträde 2008/09:48

Finansutskottets protokoll 2008/09:48

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48

 

DATUM

2009-05-14

TID

09:00-10:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med ändringen att punkt 6 Justering av protokoll ströks.

 

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen föreslog att sammanträdet tisdag den 19 maj kl 9.30 flyttas till onsdag den 20 maj kl 8.30.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget.

 

§ 3

Information ifrån kulturutskottet
Anne Marie Brodén (m), Per Mårtensson, kanslichef KrU och Christer Åström, RUT, informerade om uppföljning av hyressättning för vissa kulturinstitutioner och svarade på utskottets frågor.

 

 

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen (FiU24)

Fortsatt föredragning.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 5

Utveckling inom den kommunala sektorn (FiU27)
Föredragning av skrivelse 102 och motion Fi20.

 

Ärende bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

Bilaga 1

14/5 kl 9:00

§ 1-3

§ 4-5

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

-

 

-

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

-

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

O

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

-

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

O

 

X

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.