Protokoll utskottssammanträde 2008/09:48

Näringsutskottets protokoll 2008/09:48

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48

 

DATUM

2009-05-14

TID

09.30 – 10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 47.

 

§ 2

Yttrande till finansutskottet

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009 års proposition om vårtilläggsbudget jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 11 justerades.

 

Avvikande mening anmäldes

 

av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

 

§ 3

Information från Näringsdepartementet

 

Rättssakkunniga Helene Ramqvist och Emma Görnerup Cardell och ämnesrådet Christer Christensen, Näringsdepartementet, lämnade kompletterande upplysningar med anledning av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 

§ 4

 

 

Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

 

 

Information om möten under det svenska ordförandeskapet i EU

 

Kanslichefen lämnade information om möten under det svenska ordförandeskapet i EU.

 

 


 

§ 6

Begäran om information från näringsministern

 

 

Vice ordföranden Tomas Eneroth föreslog att utskottet inbjuder näringsminister Maud Olofsson till utskottet för att informera om regeringens hantering av krisen inom fordonsindustrin och det särskilda fordonspaket som riksdagen beslutat om.

Ordföranden föreslog att kansliet får i uppdrag att kontakta Näringsdepartementet för att bestämma en tid för informationen.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

Justeras

2009-05-19

 

 

Karin Pilsäter

 

 


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:48

 

1

2

3-4

5

6

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson  (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande