Protokoll utskottssammanträde 2008/09:50

Finansutskottets protokoll 2008/09:50

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50

 

DATUM

2009-05-20

TID

08:30-08:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen föreslog att utskottet kallar statssekreterare Hans Lindblad för att överlägga om nästa års EU-budget, tisdag den 16 juni kl 11.40.

 

Kanslichefen föreslog även att utskottet kallar Jens Henriksson, IMF, till sammanträdet den 16 juni kl 11.00.

 

Utskottet beslutade enligt förslagen.

 

§ 3

Ändring av täckningsbelopp för insättningsgarantin (FiU35)
Föredragning av proposition 186.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Gränsöverskridande fusioner (FiU38)

Föredragning av proposition 180.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Justering av protokoll

Protokoll nr 47 från den 12 maj och nr 48 från den 14 maj justerades.

§ 6

Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen (FiU24)
Fortsatt föredragning.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

Bilaga 1

20/5 kl 8:30

§ 1-6

 

 

 

N

V

 

 

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

O

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.