Protokoll utskottssammanträde 2008/09:50

Näringsutskottets protokoll 2008/09:50

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50

 

DATUM

2009-05-26

TID

11.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 49.

 

 

§ 2

Förhandsprövning av nättariffer

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 21 justerades.

 

 

§ 3

 

 

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 25 justerades. Härvid anmäldes yttrande 2008/09:SkU11y från skatteutskottet.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 2 dels av s- och v-ledamöterna, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 3 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 4 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 5 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 6 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 7 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 8 av v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 9 dels av s- och v-ledamöterna, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 10 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 11 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 12 dels av s-ledamöterna, dels av v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 13 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 14 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 16 av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

beträffande fossilenergiutvinning, uranbrytning och gasledning i Östersjön av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

 

§ 4

Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 22 justerades.

 

§ 5

Vissa elmarknadsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa elmarknadsfrågor.

 

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 26 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid punkt 2 av s-, v- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 3 dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamoten, dels av mp-ledamoten.

 

 


 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

 

§ 7

Fråga om yttrande

 

Utskottet beslutade att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet jämte eventuella motioner – under förutsättning att propositionen senare skulle komma att hänvisas till näringsutskottet.

 

 

§ 8

EU:s arbete med Lissabonstrategins framtid

 

Anmäldes skrivelse från Regeringskansliet med regeringens inspel till EU:s arbete med Lissabonstrategins framtid (post–2010).

 

Skrivelsen lades till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

Justeras

2009-06-09

 

 

Karin Pilsäter

 

 


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:50

 

1-2

3-4

5-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson  (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande