Protokoll utskottssammanträde 2008/09:51

Näringsutskottets protokoll 2008/09:51

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:51

 

DATUM

2009-06-09

TID

13.00 – 14.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 50.

 

§ 2

 

Återrapport från Eureka-konferens

 

Utskottet fick återrapport av Marie Weibull Kornias och Karin Åström från Eureka-konferensen i Lissabon den 14 och 15 maj.

 

§ 3

Information från Näringsdepartementet

 

Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information om statens insatser för fordonsindustrin. Härvid närvarade även pressekreterare Johanna Martin, Näringsdepartementet.

 

§ 4

Inbjudan till lunch på danska ambassaden

 

Anmäldes inbjudan till lunch på danska ambassaden torsdagen den 11 juni (kl. 12.00-13.30) med anledning av studiebesök från Folketingets energiutskott.

 

Utskottet beslutade att delta.

 

§ 5

Fråga om tidpunkt för utskottets sammanträde den 16 september

 

Utskottet beslutade preliminärt att första sammanträdet i höst ska äga rum onsdagen den 16 september kl. 13.00 eller därefter direkt efter avslutad votering.

 

§ 6

Protokollsjustering

 

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

 


 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

 

Skrivelsen lades till handlingarna.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

Justeras

2009-06-17

 

 

Karin Pilsäter

 

 

 


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:51

 

1-2

3

4-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

V

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson  (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 


 

           

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:51

 

 

 

 

 

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

 

 

Nordkalk AB. Skrivelser om kalkindustrin på Gotland.

Dnr 180-2732-2008/09

 

 

X