Protokoll utskottssammanträde 2008/09:6 konstituerande sammanträde

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:6

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

 

PROTOKOLL

Utskottssammanträde 2008/09:6

Konstituerande sammanträde

Datum

2009-02-12

Tid

10.30–11.50

Närvarande

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Holger Gustavsson (kd), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

 

§ 2

Upprop

Upprop förrättades av de till sammansatta utrikes- och försvars-utskotten valda ledamöterna.

 

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Rolf Gunnarsson (m).

 

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde till vice ordförande Urban Ahlin (s).

 

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen av förhandlingarna.

 

§ 6

Föredragning

Representanter från UD (kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl.), Försvarsdepartementet (statssekreteraren Håkan Jevrell m.fl.) och Försvarsmaktens högkvarter (generallöjtnant Anders Lindström m.fl.) lämnade information om operation Atalanta.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 7

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras            2009-02-17

 

                             Rolf Gunnarsson

 


 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU)

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:6

 

§ 1-5

§ 6

§ 7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Rolf Gunnarsson (m) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) v.ordf.

­X

 

X

 

­–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X= ledamöter som deltagit i handläggningen
O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.