Protokoll utskottssammanträde 2008/09:7

Trafikutskottets protokoll 2008/09:7

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7

 

DATUM

2008-11-18

TID

Kl. 11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

EU-information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november 2008 samt informerar om förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Härvid närvarar även departementssekreterarna Carl Jeding, Sofia Holmgren, Annelie Mannertorn samt politisk sekreterare Henrik Hansson.

 

§ 2

Protokolljustering

 

Justering av protokoll 2008/09:6 från den 13 november 2008.

 

§ 3

Avveckling av Stängselnämnden

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU6 Avveckling av Stängselnämnden.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2008/09:TU6 justeras.

 

§ 4

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 27 november 2008 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Daniel Lindholm

 

 

Justeras

2008-11-27

 

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:7

 

§ 1

§ 2-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande