Protokoll utskottssammanträde 2008/09:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:8

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

 

PROTOKOLL

Utskottssammanträde 2008/09:8

Datum

2009-02-19

Tid

10.30–10.45

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Vice ordförande Urban Ahlin (s) öppnade sammanträdet.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:7

 

 

§ 3

Granskning

Granskning av utkast till betänkande 2008/09:UFöU3

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats

utanför Somalias kust.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Vice ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-02-26

 

 

                             Urban Ahlin


 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU)

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:8

 

§ 1-4

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Rolf Gunnarsson (m) ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X= ledamöter som deltagit i handläggningen
O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.