Protokoll utskottssammanträde 2008/09:8

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:8

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8

 

DATUM

2008-11-27

TID

09.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Jan S. Nilsson, Anders Liljas och Olle Edqvist, Vetenskapsakademien, om forskningspolitiska propositionen.

 

2 §

Information

 

Björn Nilsson och Pär Öding, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, om forskningspolitiska propositionen.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:7 justeras.

 

4 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation [FPM-UbU4] jämte motionerna 2008/09:Ub1 (s) yrk. 1, 2,

2008/09:Ub2 (s), 2008/09:Ub3 (s), 2008/09:Ub4 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub5 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2008/09:Ub6 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2008/09:Ub7 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 2008/09:Ub8 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2008/09:Ub203 (m), 2008/09:Ub231 (m), 2008/09:Ub251 (s), 2008/09:Ub285 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 2008/09:Ub288 (s), 2008/09:Ub324 (s), 2008/09:Ub340 (c, kd), 2008/09:Ub349 (m) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub365 (fp) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub369 (s) yrk. 1, 2008/09:Ub371 (s) yrk. 3, 2008/09:Ub384 (m) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub396 (s), 2008/09:Ub404 (m), 2008/09:Ub411 (s), 2008/09:Ub418 (s), 2008/09:Ub430 (m), 2008/09:Ub431 (kd, c, m, fp)

2008/09:Ub442 (m), 2008/09:Ub445 (m, kd), 2008/09:Ub446 (m, kd)

2008/09:Ub457 (m) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub466 (c), 2008/09:Ub467 (s) yrk. 3, 2008/09:Ub472 (s), 2008/09:Ub479 (m, fp, c, kd), 2008/09:Ub481 (m), 2008/09:Ub486 (kd), 2008/09:Ub488 (s), 2008/09:Ub492 (mp) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub495 (mp), 2008/09:Ub519 (s), 2008/09:Ub527 (kd), 2008/09:Ub528 (kd), 2008/09:Ub529 (kd)

2008/09:Ub530 (kd), 2008/09:Ub542 (fp) yrk. 1, 2008/09:Ub558 (kd, m, fp, c), 2008/09:Ub566 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub567 (kd), 2008/09:Ub584 (m), 2008/09:Ub589 (s) yrk. 13, 2008/09:Ub591 (s) yrk. 6, 2008/09:Ub594 (s) yrk. 4, 2008/09:Ub598 (s) yrk. 10, 2008/09:Ub599 (s) yrk. 9, 2008/09:Fi270 (s) yrk. 68, 2008/09:C240 (mp) yrk. 9, 2008/09:So524 (s) yrk. 4, 2008/09:N435 (s) yrk. 20 och 2008/09:A395 (mp) yrk. 26.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 4 december 2008

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:8

 

1-2§§

3-5§§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:8

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2008) 707 slutlig). Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget rörande rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning).

-          För deltagarna i Naturbrukets rikskonferens 2008, Claes-Göran Claesson, Lisa Sennerby Forsse och Lars-Göran Pettersson. Uttalande från Naturbrukets rikskonferens 2008 – Låt eleverna kombinera naturbruk och naturvetenskap även i framtidens gymnasieskola!

-          Kungl. Vetenskapsakademien, Bo Sundqvist, Jan S. Nilsson och Gunnar Öquist. Angående forskningspropositionen 2008/09:50 rörande MAX IV och ESS (dnr 150-795-2008/09).För kännedom

-          Ulf Sandström (docent, universitetslektor, Linköpings universitet [tjl], Sveriges Lantbruksuniversitet). Synpunkter på publicerings- och citeringsindikatorn i regeringens föreslagna system.


 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.