Protokoll utskottssammanträde 2008/09:9

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:9

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9

 

DATUM

2008-12-04

TID

09.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden.

 

2 §

Information

 

Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om resurstilldelningssystemet för forskning och forskarutbildning.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:5 och 2008/09:8 justeras.

 

4 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

5 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning jämte motioner (jfr 4 § prot.nr 2, 3–4§ § prot. nr 3, 3–5§ § prot.nr 4 och 5 § prot.nr 5).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning justeras. Marie Granlund (s), Agneta Lundberg (s), Peter Hultqvist (s), Thomas Strand (s), Mats Pertoft (mp), Caroline Helmersson-Olsson (s), Roland Bäckman (s) och Amineh Kakabaveh (v) har ej deltagit i beslutet under förslagspunkt 7.

 

Särskilda yttranden anmäls.

 

 

 


 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 11 december 2008

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:9

 

1-4 §§

5 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.