Protokoll utskottssammanträde 2009/10:11

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:11

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11

 

DATUM

Torsdag den 19 november 2009

TID

09:00-10:44

10:50–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Forskarhearing Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU

 

Professor Ulf Bernitz, universitetslektor Eva Edwardsson och regeringsrådet Henrik Jermsten höll anföranden om förhållandet mellan Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU. Därefter besvarade de frågor från ledamöterna.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades.

 

§ 3

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-  motion 2009/10:MJ277 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp).

       

        Utskottet beslutade att ta emot motionen

    

§ 4

KU12 Riksdagsledamöternas pensionssystem

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2009/10:RS1 Riksdagsledamöternas pensionssystem.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

KU5 Vissa integritetsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa integritetsfrågor.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 6

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Kanslichefen anmälde att det såvitt känt inte var att vänta något regeringsbeslut denna dag i ärendet om utlämnande av de allmänna handlingar som uppkommit genom note-växlingen rörande en svensk fånge på Guantanamo-basen. Kanslichefen föreslog att utskottets motsvarande ärende skulle föredras vid nästkommande sammanträde tisdag 24 november 2009.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Förteckningen uppdaterad 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till  protokoll

2009/10:11

 

§ 1

§ 2-6

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl. tom 31/12-09

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12 -09

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.