Protokoll utskottssammanträde 2009/10:13

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:13

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13

 

DATUM

2010-03-04

TID

09:00-10:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Företrädare för Riksrevisionen presenterade aktuella rapporter. (Jan Landahl, Fredrik Friberg, Pernilla Jonsson, Inger Rydén Bergendahl och Leif Svensson)

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:12.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

4 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt motionsyrkanden om högskolan (jfr 8 § prot. nr 10). [FPM-UbU 13]

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:13 Högskolan justerades.

 

Reservationer och särskilda yttranden anmäldes.

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras torsdagen den 11 mars 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:13

 

§ 1-3

§ 4

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Söderberg (m)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.