Protokoll utskottssammanträde 2009/10:14

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:14

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14

 

DATUM

Tisdagen den 1 december 2009

TID

11.00–11.09

11.39–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 26 november 2009 justerades.

 

§ 2

Inbjudan

 

Kanslichefen anmälde en inkommen inbjudan till Fundamental Rights Conference i Stockholm den 10–11 december 2009.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse (bilaga 2).

 

§ 4

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde att statssekreterare Magnus G. Graner m.fl.  kommer till utskottet tisdagen den 8 december 2009 för överläggning i presstödsärendet.

 

§ 5

Justering av KU16 Oberoendet i den kommunala revisionen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU16 justerades.

 

§ 6

Justering av KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU14 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (s), (v) och (mp).

 

§ 7

 

KU24 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2009/10:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

 

KU22 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

 

Övrig fråga

 

Bitr. kanslichefen anmälde tidplanen för granskningsbetänkandet 2009/10:KU10.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2009-12-03

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:14

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.