Protokoll utskottssammanträde 2009/10:14

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:14

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14

 

DATUM

2010-03-09

TID

11:00-14:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Öppen utfrågning

 

Utskottet ordnade en öppen utfrågning om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen se bilaga 3.

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras torsdagen den 11 mars 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:14

 

§

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Söderberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:14

 

 

 

Utbildningsutskottets öppna utfrågning

den 9 mars 2010

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

 

 

Program

 

11.00 Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen hälsar välkommen

 

11.05 Trends Shaping Education, presentation av OECD-studie (Camilla Asp, Skolverket)

 

11.25 Presentation av kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?  och delar av Skolverkets lägesbedömning 2009 (Sverker Härd, Skolverket)

 

11.45 Paus

 

12.15  Korta kommentarer (fem minuter per talare) till de inledande redovisningarna från

- Skolverket (Per Thullberg)

- Skolinspektionen (Ann-Marie Begler)

- Sveriges kommuner och landsting (Maria Stockhaus)

- Friskolornas riksförbund (Kjell Olof Feldt)

- Skolledarförbundet (Lars Flodin)

- Lärarförbundet (Sören Holm)

- Lärarnas Riksförbund (Bo Jansson)

- Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO (Susanna Bollhem)

- Sveriges Elevråd - SVEA (Tobias Jobring)

 

13.00 Frågor och diskussion

 

14.00 (senast) Utfrågningen avslutas (utbildningsutskottets vice ordförande Marie Granlund).

 

 

Öppen utfrågning om resultaten i svensk grundskola

                   Inbjudna deltagare:

 

Utbildningsdepartementet

Eva Durhan

Annika Hellewell

Kerstin Hultgren

 

Skolverket

Camilla Asp

Sverker Härd

Per Thullberg

Helén Ängmo

Silja Jundin

 

Skolinspektionen

Ann-Marie Begler

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Stockhaus

Per-Arne Andersson

 

Lärarförbundet

Sören Holm

 

Lärarnas Riksförbund

Bo Jansson

 

Skolledarförbundet

Lars Flodin

Lena Linnerborg

 

Friskolornas riksförbund

Kjell Olof Feldt

Karl Gustav Stavström

 

Sveriges Elevråds centralorganisation –SECO

Susanna Bollhem

Marcus Strinäs

 

Sveriges elevråd SVEA

Tobias Jobring

 

 

Bilaga 3

till protokoll 2009/10:14

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.