Protokoll utskottssammanträde 2009/10:17

Finansutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17

 

DATUM

2009-12-03

TID

11:00-12:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om aktuella EU-frågor
Statsråd Mats Odell, departementsråd Sonja Daltung, departementssekreterare Raana Faroogi Lind, kansliråd Jianying Liu-Wijkander, Ämnesråd Eva-Lena Norgren, och politiskt sakkunnig Stefan Svanström informerade utskottet och svarade på frågor.

Pressekreterare Mia Widell från Finansdepartementet deltog också.

§ 2

Information om Kredit till Lettland
Statssekreterare Per Jansson, departementsråd Åke Törnqvist och rådgivare Niklas Frank informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att behandla punkt 5 före punkt 4.

§ 4

UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU2.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget efter vissa tillägg och justerade betänkandet.

En reservation anmäldes mot utskottets förslag på
- Punkt 5, Kredit till Lettland av (v)

 

Ett gemensamt särskilt yttrande anmäldes angående
- Punkt 5, Kredit till Lettland av (s, mp)

Tid för inlämnande av reservationen och det gemensamma yttrandet fastställdes till kl 16.00 samma dag.

§ 5

Anmälningar
Kanslichefen meddelade att
- Dokumentet om framtidsstrategin i EU-2020, som bifogades dagens kallelse och som 
  senare kommer att följas av ett meddelande från kommissionen är ett exempel på  
  dokument som bör resultera i ett utlåtande från utskottet. Frågan diskuteras i gruppledar-
  kretsen för EU- frågor.
 
- Kansliet vill be Köpenhamns resenärerna att meddela önskemål om tid för
  hemresa för att kunna anpassa programmet efter dessa.

§ 6

Övrigt
Ordföranden tackade föredragande Annli Halabi för hennes tid i utskottet och önskade lycka till med det nya arbetet på utrikesutskottet.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga 

  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10:17 Bilaga 1

§1-4

§5-7

 

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

-

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

Ulla Andersson (v)

X

 

-

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

Suppleanter

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

O

 

O

 

Anmärkning X = Närvarande och deltagit i beslutet, O = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.