Protokoll utskottssammanträde 2009/10:18

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:18

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18

 

DATUM

2010-02-09

TID

10.30-11.10 // 11.15–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1 och 2

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Extra insatt föredragning

Ny dagordningspunkt med anledning av söndagens händelser i Afghanistan.

 

Utrikesutskottets ledamöter deltog i denna punkt (se bilaga 2).

 

De närvarande höll en minnesstund för att hedra de stupade soldaterna i Afghanistan.

 

Försvarsmakten representerat av ÖB, general Sverker Göranson åtföljd av generalmajor Berndt Grundevik, överste Fredrik Robertsson och chefen för MUST Afghanistanenhet Stefan Vestergren lämnade information om händelserna i Afghanistan.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.10 och återupptogs kl. 11.15.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:17.

 

§ 4

Justering

Granskades förslag till betänkande 2009/10:FöU2 Naturolyckor och katastroffond.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:FöU2 justerades.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 16 februari kl. 11.00.

 

§ 6

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

                       Satu Saariniemi

Justeras            2010-02-18

 

 

                           Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:18

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ers Björn Lind (s) t.o.m. 15/2-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:18

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ullenhag (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande