Protokoll utskottssammanträde 2009/10:19

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:19

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19

 

DATUM

2010-04-22

TID

08.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Aktuella högskolefrågor: information och diskussion

 

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz gav fördjupad information om beredningen av proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen och de frågor som behandlas i propositionen. Därefter informerade företrädare för Högskoleverket och vissa organisationer om sin syn på propositionen. Utskottet ställde frågor till de externa deltagarna och diskuterade de aktuella högskolefrågorna.

 

Externa deltagare

 

Utbildningsdepartementet

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz

Statssekreterare Peter Honeth

 

Högskoleverket

Universitetskansler Anders Flodström

Huvudsekreterare Lena Adamson  

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola

 

Sveriges universitetslärarförbund

Förbundsordförande Anna Götlind

Chefsutredare Ann Fritzell

 

Sveriges förenade studentkårer

Ordförande Klas-Herman Lundgren

Vice ordförande Robin Moberg

 

Rektorer

Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet

Rektor Per Eriksson, Lunds universitet

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:17 och 2009/10:18.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

4 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning jämte en motion
[FPM-UbU17] (jfr 7 § prot. nr 17).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:UbU17 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning justerades.

 

Reservationer anmäldes.

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen, redogörelse 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet, redogörelse 2009/10:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om gäststudenter i högre utbildning, skrivelse 2009/10:186 [FPM-UbU20] jämte motioner.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor [FPM-UbU23] jämte en motion.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 6 maj 2010

 

 

Sofia Larsen

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:19

 

1 §

2-4 §§

5-6 §§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.