Protokoll utskottssammanträde 2009/10:21

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:21

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21

DATUM

2010-03-09

TID

11.00-11.50 // 12.00-13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Generaldirektör Judith Melin, överdirektör Hans Lindqvist, chef för Kustbevakningen region Syd Dan Thorell och Thomas Fagö, senior advisor från Kustbevakningen informerade om aktuella frågor.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:20.

 

§ 4

Justering

Granskades förslag till betänkande 2009/10:FöU4 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:FöU4 justerades.

 

1 reservation anmäldes av (mp).

 

§ 5

Justering

Granskades förslag till betänkande 2009/10:FöU5 Sjö- och kustövervakningsfrågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:FöU5 justerades.

 

§ 6

Överläggning

Behandlades underlag till betänkande 2009/10:FöU7

Ny Skyddslag.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 


§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 16 mars kl. 11.00.

 

§ 8

 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.50 och återupptogs kl. 12.00 med en föredragning i utrikesutskottets sessionssal tillsammans med utrikesutskottets ledamöter.

 

§ 9

Föredragning

Försvarsutskottet var närvarande vid en föredragning i utrikesutskottet om insatsen i Afghanistan. Utrikesutskottet beslutade att innehållet i föredragningen avseende insatsreglerna skulle omfattas av tystnadsplikt enligt RO 4 kap. 17§.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

                       Monique Svensson

 

 

Justeras            2010-03-16

 

                           Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:21

 

§ 1–8

§ 9

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.