Protokoll utskottssammanträde 2009/10:23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:23

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23

 

DATUM

Torsdagen den 11 mars 2010

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om en ändring i kammarens ärendeplan torsdagen den 11 mars. Debatten för betänkande AU6 En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet är flyttad. Utrikesutskottets betänkande UU9 Mellanöstern och Nordafrika debatteras före arbetsmarknadsutskottets betänkande.

 

Efter dagens sammanträde är det ett informationsmöte för de ledamöter som ska delta i delegationsresan till Dublin den 21-23 mars.

 

Under denna punkt lämnades information om AD-dom nr 13/10; fråga om diskriminering på grund av funktionshinder.

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Informerades om:

- KOM(2010)78 Meddelande från Kommissionen ”Ett förstärkt engagemang för jämställdhet - Kvinnostadga”,

 

- likheter och skillnader mellan Lissabonstrategin och Europa 2020-strategin.

 

§ 3

Justering av yttrande 2009/10:AU4y

 

Utskottet justerade yttrande 2009/10:AU4y Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

 

Anmäldes avvikande mening.

 

§ 4

Behandling av motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiden 2009/10 (bet. 2009/10:AU9)

 

Utskottet behandlade motionerna.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 


 

§ 5

Behandling av skrivelse 2009/10:92 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering

 

Utskottet behandlade skrivelsen.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Tomas Tobé och Sylvia Lindgren rapporterade från FN:s kvinnokommissions möte i New York den 1–5 mars.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:22 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

§ 9

Övrigt

 

Informerades om att Internationella arbetskonferensens nittionionde möte i Genève äger rum den 2–18 juni 2010. Utskottet tar upp frågan om deltagande vid ett senare tillfälle.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 mars kl. 10.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:23

 

 

§ 1-2

§ 3-10

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.