Protokoll utskottssammanträde 2009/10:23

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:23

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23

 

DATUM

2010-06-03

TID

09.00–09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:22.

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet samt lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus [FPM:UbU21] samt motioner (jfr 11 §, prot nr 20).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:UbU21 Ny skollag justerades.

 

Reservationer anmäldes.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 15 juni 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:23

 

1-2 §§

3 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

-

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.