Protokoll utskottssammanträde 2009/10:24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:24

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24

 

DATUM

Torsdagen den 18 mars 2010

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om resan till Gävleborgs län. I nuläget är det 10 ledamöter anmälda, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

 

En uppdaterad arbetsplan, version 6, delades till utskottet.

Informerades om följande ändringar i planen:

 

  • En enklare ledighetslagstiftning (prop. avis 165) är försenad.
  • Nationell sfi-bonus, proposition som inte aviserats tidigare. Behandling sker enligt planen för ovanstående ärende.
  • Trygghetssystemen för företagare (prop. avis 139); propositionen kommer att hänvisas till SfU som väntas lämna över den del som avser arbetslöshetsförsäkringen till AU.
  • Utskottssammanträdet torsdagen den 15 april tidigareläggs och börjar kl. 09.00 eftersom det är debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande i kammaren kl. 10.00.

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Informerades om dagordningarna från de senaste sammanträdena i Europaparlamentets FEMM- och EMPL-utskott och om dagordningen för plenarsessionen den 24-25 mars 2010.

 

§ 3

Justering av betänkande 2009/10:AU10

 

Utskottet justerade betänkande 2009/10:AU10 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering.

 

§ 4

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:23 justerades.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2009/10:1764.

 

§ 7

Övrigt

 

Ordföranden rapporterade från presidiemötet den 16 mars då bl. a. frågor om videokonferenser och om mobiltelefoner vid sammanträden diskuterades.

 

Information lämnades inför delegationsresan till Dublin den 21-23 mars.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 25 mars kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:24

 

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.