Protokoll utskottssammanträde 2009/10:25

Trafikutskottets protokoll 2009/10:25

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25

 

DATUM

2010-03-16

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2009/10:23 från den 4 mars 2010 och protokoll 2009/10:24 från den 9 mars 2010.

 

§ 2

Vägverkets vägunderhåll

 

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2009/10:RRS13 Vägverkets vägunderhåll med motion.

 

Utskottet justerade betänkande 2009/10:TU16 Vägverkets vägunderhåll.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

  1. Vägverkets underhåll (punkt 1)
    av v- och mp-ledamöterna.
  2. Insatser för minskad sårbarhet (punkt 2)
    av v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Fråga om yttrande

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument

 

Utskottet behandlade sammanställning av EU-dokument från tiden
4 december 2009 – 9 mars 2010.

 

Dokumenten lades till handlingarna.

 

§ 5

Utvärdering av offentlig utfrågning om den senaste tidens tågförseningar

 

Utskottet behandlade utvärdering av offentlig utfrågning om den senaste tidens tågförseningar.

Dokumentet lades till handlingarna.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

§ 7

Offentligt seminarium

 

Utskottet beslutade att anordna ett offentligt seminarium om höghastighetsbanor torsdagen den 8 april 2010.

 

§ 8

Anmälan om deltagande


Anmäldes att utskottet besökte Svevia och Rv73 den 11 mars 2010.

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 mars 2010 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2010-03-18

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:25

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2010-03-16

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:25

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

Synpunkter på tågsituation,
Privat person, Skarpnäck

RD-160-1580-2009/10

 

Synpunkter angående trafikutskottets utfrågning den 18 februari 2010 om trafikproblem inom järnvägssektorn,
Fackförbundet ST, Stockholm

RD-160-1673-2009/10

 

Ja

 

 

Ja