Protokoll utskottssammanträde 2009/10:26

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:26

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26

DATUM

2010-04-20

TID

11.00-11.55 // 12.10-12.15 // 12.20-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Generaldirektör Helena Lindberg, överdirektör Nils Svartz,

ekonomi- och planeringsdirektör Björn Myrberg, chef för avdelningen för samordning och insats Anneli Bergholm Söder, verksamhetschef för Rakel inom MSB Stefan Kvarnerås från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerade om radiokommunikationssystemet RAKEL och vulkanutbrottet på Island.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:25.

 

§ 4

Överläggning

Behandlades underlag till betänkande 2009/10:FöU8

Försvarsmaktens personalförsörjning, m.m.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.55 och återupptogs kl. 12.10.

 

Ordförande Anders Karlsson (s) aktualiserade frågan om att med stöd av 4 kap. 11 § RO remittera proposition 2009/10:160 till Lagrådet för yttrande.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 12.15 och återupptogs kl. 12.20.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Överläggning

Behandlades underlag till betänkande 2009/10:FöU9

Räddningstjänst och skydd mot olyckor m.m.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 6

Kanslianmälningar

-          Utskottet beslutade att yttra sig till konstitutionsutskottet om vissa ärenden ska flyttas mellan olika utgiftsområden.

-          Utskottet beslutade att yttra sig till finansutskottet om tilläggsbudgeten.

-          Anmäldes att riksdagens utredningstjänst anordnar ”frukost-seminarium” om elöverkänslighet onsdagen den 2 juni. Meddelades att Ulf Grape (m) anmält sig att delta i seminariet.

-          Anmäldes att Försvarets materielverk (FMV) kommer till utskottet torsdagen den 29 april.

 


§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 22 april kl. 10.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2010-04-22

 

 

                           Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:26

 

§ 1

§ 2

§ 3-7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.