Protokoll utskottssammanträde 2009/10:30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:30

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30

 

DATUM

Torsdagen den 6 maj 2010

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Beslutades att Louise Skog, praktikant från utredningstjänsten, får närvara vid vårens sammanträden.

 

Informerades om att Lars Davidsson har påbörjat sin föräldraledighet.

 

Nästa vecka är plenifri, men veckan därpå får utskottet räkna med sammanträden tisdag och torsdag.

 

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

EU-information lämnades om:

- SEK(2010) 488 Förslag till Rådets rekommendation om allmänna riktlinjer för MS och unionens ekonomiska politik,

- KOM(2010) 193 slutlig Förslag till Rådets beslut om riktlinjer för MS sysselsättningspolitik.

 

§ 3

Justering av betänkande 2009/10:AU12

 

Utskottet justerade betänkande 2009/10:AU12 Nationell sfi-bonus.

 

Anmäldes reservation.

 

§ 4

Justering av betänkande 2009/10:AU13 Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen

 

Utskottet justerade betänkande 2009/10:AU13 Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen.

 

§ 5a

Fråga om eventuellt yttrande till KU med anledning av proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 3-18

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 


 

§ 5b

Fråga om eventuellt yttrande till FiU med anledning av I) proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition med motion, II) proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 med motion och III) skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009

 

I) Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

II) Utskottet beslutade att avge yttrande i form av protokollsutdrag.

 

III) Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från ett besök i Bryssel den 3-4 maj med talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor (den 3 maj) och med tjänstemän från AU-kansliet (den 4 maj).

 

Anna König Jerlmyr rapporterade från ett möte med det socialpolitiska utskottet från Bayerns delstatsparlament den 28 april. I mötet hade även Elisabeth Svantesson, Jan Ericson och Lennart Levi deltagit.

 

Ordföranden rapporterade från en EU-konferens arrangerad av spanska ordförandeskapet om våld mot kvinnor, i Madrid den 29 april.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:29 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

§ 9

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 maj kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:30

 

 

§ 1-3

§ 4-10

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

+

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

*

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.