Protokoll utskottssammanträde 2009/10:32

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:32

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32

 

DATUM

2010-05-25

TID

11.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 18 maj 2010 justerades.

§ 2

Justering av yttrande
Utskottet upptog till behandling, för yttrande till finansutskottet, proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:MJU4y justerades efter vissa ändringar.

Anmäldes avvikande mening (s, v, mp).

§ 3

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland samt en följdmotion och en motion från allmänna motionstiden 2009.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 5

Kommande rådsinformation

Vid sammanträdet torsdagen den 3 juni 2010 kl. 07.45 lämnas information från Miljödepartementet inför Miljörådet den 11 juni 2010 samt om avgående och inkommande ordförandeskap.

Vid sammanträdet torsdagen den 22 juni 2010 kl. 07.30 lämnas information från Jordbruksdepartementet inför Jordbruks- och fiskerådet 28-29 juni 2010 samt om avgående och inkommande ordförandeskap.


 

§ 6

Nästa sammanträde
Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
27 maj 2010 kl. 10.00

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 3 juni 2010

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:32

 

§§ 1-6

§

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.