Protokoll utskottssammanträde 2009/10:33

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:33

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33

 

DATUM

2010-05-27

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 20 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:201 Gränser i skog samt följdmotioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2009/10:MJU28 justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (s,v,mp)     under punkt  1       lagförslaget,
- (v,mp)              -    -      2    röjning och gallring i fjällnära                                                 skog,
- (s)                    -    -           Skogsstyrelsens samrådsskapande                                              arbete.

 

§ 3

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 juni 2010 kl. 07.45.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 3 juni 2010

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:33

 

§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.